Achizitie Servicii de Consultanta in mediu de afaceri

Fundatia SATEAN, cu sediul în Braila, Str. Transilvaniei, nr. 1, cladirea GBS, et. 4, jud. Braila, tel. 0239.620.212, fax 0239.620.212, email: [email protected], anunta declansarea urmatoarei achizitii, prin procedura competitiva, in conformitate cu prevederile OMFE 1284/8.08.2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitantilor/beneficiarilor private pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari finantate din fonduri europene:

- cod CPV: 79411100-9 - Servicii de consultanţă în dezvoltarea societăţilor

Denumirea contractului:

Contract de prestare de servicii: Expert Consultant in mediu de afaceri: Inovarea si Competitivitatea IMM, in cadrul Proiectului: Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial M.E.D.I.I.A - Contract nr. POCU/320/6/21/122859

Tip contract: Servicii

Valoare estimata contract: 272.268 LEI fara TVA (pretul contractului nu se ajusteaza)

Descrierea obiectului contractului de achizitie:

Prestare servicii - Expert Consultant in mediu de afaceri: Inovarea si Competitivitatea IMM, in cadrul Proiectului: Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial M.E.D.I.I.A - Contract nr. POCU/320/6/21/122859

Locatie preconizata: municipiul Galati

Durata contractului de achizitie: de la data semnarii contractului de catre parti pana cel tarziu 15.08.2021.

Proiectul este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN - Axa prioritară 6: Educatie si competente – Componenta 1: 320 MĂSURI DE OPTIMIZARE A OFERTELOR DE STUDII DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ÎN SPRIJINUL ANGAJABILITĂŢII, Proiect Metode Educationale pentru Dezvoltarea Invatamantului Inovativ Antreprenorial M.E.D.I.I.A Contract nr. POCU/320/6/21/122859

Criteriul de atribuire este “Pretul cel mai scazut “, contractul se va atribui ofertei cu pretul cel mai scazut, in conditiile respectarii cerintelor minimale specificate.

Informatiile necesare oricarui operator economic in vederea participarii la procedura sunt disponibile la cerere prin mail la [email protected] cu minim 24 de ore inainte. Pentru informatii suplimentare legate de procedura de achizitie va invitam sa ne contactati la nr. telefon 0239.620.212 sau pe mail la [email protected].

Data si ora limita de transmitere a ofertelor: 24 decembrie 2019, ora 17:00

Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun fizic la locatia: Galati, Bd. George Cosbuc nr. 2, Ada Business Center (fostul Hotel Sofin) et. 3, camerele 311, 312, 313, judetul Galati, Romania, fie pe mail [email protected].

NU se accepta oferte alternative la oferta de baza.

NU se accepta oferte intarziate.

Oferta va fi considerata ferma si se va mentine termen de 60 zile de la ofertare.

EIT-Food