Concurs planuri de afaceri

business_plan

ANUNT PRIVIND LANSAREA METODOLOGIEI DE SELECTIE A PLANURILOR DE AFACERI

06 MARTIE 2019

Fundatia S.A.T.E.A.N., în calitate de beneficiar impreuna cu partenerii din cadrul proiectului Amazing Photos S.R.L. si Asociația Provilegio, în calitate de parteneri publica Metodologia de organizare a concursului de planuri de afaceri din cadrul proiectului cu titlul "Start Antreprenorial In Regiunea Vest", ID 105846.
Persoanele care au participat la cursurile de competente antreprenoriale, precum si cei care indeplinesc conditiile de acces in grupul tinta, vor folosi prezenta metodologie si anexele aferente, pentru a se inscrie la concursul de planuri de afaceri. Documentele se pot descarca de la linkurile de mai jos, sau pot fi solicitate pe email, la adresa office@satean.eu.
Prin cu titlul "Start Antreprenorial In Regiunea Vest", ID 105846, vor fi selectate spre finanțare un număr de 38 de planuri de afaceri, care vor primi un ajutor de minimis in valoare de maximum 40.000 euro.
Aplicanții eligibili vor trebui să depună documentele menționate in Metodologia de selecție a planurilor de afaceri și să respecte cerințele acesteia.

Contact: 0741756178 - Cristina Panara - Manager de proiect

ANUNȚ IMPORTANT!
S-a prelungit perioada de depunere a documentelor necesare înscrierii la concursul pentru obținerea finanțării planurilor de afaceri. Noul termen limită pentru depunerea dosarelor de candidatură este 23 martie 2019, ora 17:00. Procedura de evaluare a planurilor de afaceri se va derula în cadrul următorului calendar::

Calendarul concursului de planuri de afaceri:

Detaliu activitate Termen
Publicarea procedurii de concurs 06.03.2019
Perioada de depunere a planurilor de afacere, a anexelor financiare și a documentelor aferente acestora prin email si posta Data finala DEPUNERE Planuri de afaceri - 23 martie 2019, 17:00
Evaluarea candidaturilor primite Data finalizare jurizare planuri de afaceri 26.03.2018
Publicarea rezultatelor procesului de evaluare 26.03.2019
Primirea contestațiilor asupra rezultatelor procesului de evaluare 27.03.2019- 29.03.2019, ora 12:00
Soluționarea contestațiilor 29.03.2019 - 01.04.2019
Publicarea rezultatelor finale ale evaluării 01.04.2019
Desfasurarea Stagiilor de Practica 01.04.2019 – 11.04.2019
EIT-Food